Τίμιος Σταυρός από γνήσιο μελισσοκέρι

Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός από γνήσιο μελισσοκέρι.

Το ύψος του είναι 18 εκατοστά και η διάμετρος της βάσης 6 εκατοστά.

Στην μια πλευρά μπορούμε διακρίνουμε τα Θεοφάνεια και στην άλλη πλευρά την Σταύρωση.

Το νόημα του Σταυρού είναι η ελπίδα μας και η προσδοκία μας!

Απολυτίκιο (ήχος α'):

Σώσον Κύριε τον λαόν σου 

και ευλόγησον την κληρονομίαν σου,
νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος 

και το σον φυλάττων διά του Σταυρού σου πολίτευμα.


20,00 € 35,00 €